top of page

Ingrid Nordenhake

IngridCellosSV.JPG

Ingrid Nordenhake är en cellist från Malmö. Efter att ha utbildat sig vid Musikhögskolan i Malmö, Musikkonservatoriet i Lyon samt Norges Musikhögskola för lärare så som Torleif Thedéen och Samuli Örnströmer etablerar hon sig nu med Malmö som bas. Ingrid älskar kammarmusik och de mindre konstellationerna och har det senaste året också börjat arrangera egna konserter för solocello i mer tillgängliga lokaler för allmänheten för att locka nya, mindre vana lyssnare. Hon har mottagit flertalet stipendier, bland annat Kungliga Musikaliska Akademiens Nationella Stipendium och Sparbanken Skånes Kulturstipendium.

bottom of page